Brottmål

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du oftast rätt att få en offentlig försvarare (advokat) som biträder dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång (huvudförhandling). Den offentliga försvararen hjälper dig att bevaka dina rättigheter, föra din talan samt ger råd och förklarar vad som händer under processens gång.

En offentlig försvarare utses av domstolen men du som misstänkt kan redan vid den första kontakten med polisen önska och namnge en specifik försvarare.

 

När har du rätt till en offentlig försvarare?

  • Om du är anhållen eller häktad.
  • Om du är under 18 år.
  • Om du är misstänkt för ett brott där straffet (påföljden) enligt straffskalan är lägst sex månaders fängelse.
  • Vanligtvis (men inte alltid) om du är misstänkt för ett så kallad artbrott, som till exempel grovt rattfylleri, våld och hot mot tjänsteman, misshandel som inte är ringa och narkotikabrott som inte är ringa.

 Vem står för kostnaden?
I de allra flesta fall står staten för kostnaden. Om du döms för brottet kan du dock bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Den eventuella betalningsskyldigheten baseras då på din inkomst.

 

Privat försvarare

En privat försvarare är ett ombud (behöver inte vara en advokat) som du själv anlitar för att företräda dig i ett brottmål. Oftast anlitas en privat försvarare i de fall där du inte har rätt till en offentlig försvarare på grund av brottets låga allvarlighetsgrad men ändå önskar ha hjälp och stöd i processen samt någon som hjälper dig att bevaka dina rättigheter.

 Vem står för kostnaden?
I dessa fall får du själv stå för kostnaden. Om du som tilltalad skulle frikännas kan du dock begära ersättning av staten för dina ombudskostnader.

 

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde (biträdande jurist eller advokat) är ett biträde som ger stöd och hjälp samt för talan åt dig som utsatts för ett brott. Målsägandebiträdet hjälper dig med att driva skadeståndsanspråk och finns med under hela processen som till exempel vid polisförhör samt vid en eventuell rättegång (huvudförhandling).

Ett målsägandebiträde utses av domstolen men du har alltid rätt att önska och namnge ett specifikt biträde.

 

När har du vanligtvis rätt till ett målsägandebiträde?

  • Om det finns en personlig relation till den misstänkte.
  • Om du blivit utsatt för till exempel sexualbrott, kvinnofridskränkning, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse.

 Vem står för kostnaden?
Staten står för kostnaden.

 

Kontakta oss

 

Skicka din fråga så återkommer vi så fort vi kan!
Eller kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

6 + 4 =