Migrationsrätt

Asylrätt

Om du inte kan vistas i ditt hemland på grund av till exempel krig, förföljelse eller annat yttre hot mot din person har du rätt att söka om asyl (uppehållstillstånd) och du har då även ha rätt till ett offentligt biträde.

Det offentliga biträdet representerar dig och hjälper dig under asylprocessen. Det offentliga biträdet följer bland annat med på asylutredningen, hjälper dig att gå igenom protokollet efter asylutredningen, skriver ett yttrande till Migrationsverket och hjälper dig att överklaga till migrationsdomstolen/migrationsöverdomstolen vid ett eventuellt avslagsbeslut.

När du ansöker om asyl i Sverige är det Migrationsverket som avgör om du får stanna eller inte.

Ett offentligt biträde utses av Migrationsverket men du har alltid rätt att önska/namnge ett specifikt biträde.

Vem står för kostnaden?
Staten står för kostnaden.

 

Förvar

Om du befinner dig i Sverige utan att ha tillstånd att vistas här kan Migrationsverket och/eller Polismyndigheten besluta om att placera dig i ett förvar. Förvar är en låst institution där människor som har fyllt 18 år kan frihetsberövas på obestämd tid. I dessa fall är det bra att ha ett offentligt biträde.

Ett offentligt biträde utses vanligtvis av Polismyndigheten eller Migrationsverket men du har alltid rätt att önska och namnge ett specifikt biträde.

Vem står för kostnaden?
Staten står för kostnaden.

 

Kontakta oss

 

Skicka din fråga så återkommer vi så fort vi kan!
Eller kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

9 + 3 =