Socialrätt

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

LVU är en lag som reglerar omhändertagande av ett barn under 18 år och i vissa fall unga under 20 år. Anledningen kan vara att det finns misstanke om att ett barn far illa, antingen i hemmet eller att barnet själv sätter sig i situationer som är skadliga.

Du som barn eller förälder har rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att bevaka dina rättigheter, föra din talan samt ger råd och förklarar vad som händer under processens gång fram tills eventuell förhandling.

Ett offentligt biträde utses av domstolen men du har alltid rätt att önska och namnge ett specifikt biträde.

 Vem står för kostnaden?
Staten står för kostnaden.

 

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

LVM är en lag som genom tvång kan ge vård till vuxna som fastnat i ett svårt missbruk. Grunden kan vara att du inte kan bryta ditt missbruk, du går inte med på frivillig vård och du utgör en fara för dig själv eller andra.

Du har rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att bevaka dina rättigheter, föra din talan samt ger råd och förklarar vad som händer under processens gång fram tills eventuell förhandling.

Ett offentligt biträde utses av domstolen men du har alltid rätt att önska och namnge ett specifikt biträde.

Vem står för kostnaden?
Staten står för kostnaden.

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

LPT är en lag som gäller för personer som anses vara i behov av psykiatrisk tvångsvård.  

Du har vanligtvis rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att bevaka dina rättigheter, föra din talan samt ger råd och förklarar vad som händer under processens gång.

Ett offentligt biträde utses av domstolen men du har alltid rätt att önska och namnge ett specifikt biträde.

Vem står för kostnaden?
Staten står för kostnaden.

 

Kontakta oss

 

Skicka din fråga så återkommer vi så fort vi kan!
Eller kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

11 + 11 =